Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 7.TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING: TAL och RÄKNING. PROV 1. Okt Ht19

Skapad 2019-10-31 11:47 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet. Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 7 Matematik

Utvärdering av matematikprovet.
Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Problemlösningsuppgifterna bedöms utifrån tre olika aspekter.
- Begrepp - Problemlösning och metod - Kommunikation Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.

Begrepp (B)

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metoder (P)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Kommunikation (K)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

BEGREPP

Uppgift 1
I additionen 12 + 7 = 19 kallas talet 12 för ?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
I additionen 12 + 7 = 19 kallas talet 7 för ?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
I additionen 12 + 7 = 19 kallas talet 19 för ?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2
Räkna ut differensen av 53 och 32. Teckna uppgiften och visa hur du tänker.
Inte gjort/gjort fel
Tecknat uppgiften korrekt.
Tecknat och beräknat uppgiften korrekt.
Uppgift 3
Teckna produkten av 6 och 5. Beräkna produkten.
Inte gjort/ gjort fel
Tecknat uppgiften korrekt.
Tecknat och beräknat uppgiften korrekt.

TAL

Uppgift 4a
Skriv med siffror talet sjuttontusenfemtiotre.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4b
Skriv med siffror talet fem hela och sex hundradelaar.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5
Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta. 2,3 2,08 2,123 3,2 2,089
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 6
a) Skriv två tal som ligger mellan 78 och 80
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
a) Skriv två tal som ligger mellan 78 och 79
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
c) Skriv två tal som ligger mellan 7,8 och 7,9
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 7
Fortsätt talföljden a) 905 935 965 ___ ___ ___
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Fortsätt talföljden a) 0,25 0,5 0,75 ___ ___ ___
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

NEGATIVA TAL

Uppgift 6
d) Skriv två tal som ligger mellan -7 och -9
Inte gjort
Rätt svar
Rätt svar
Uppgift 7c
Fortsätt talföljden c) -7 -5 -3 ___ ___ ___
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 8e
Beräkna - 6 - 3 + 5 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

FYRA RÄKNESÄTEN

Uppgift 8
a) Beräkna 452 + 243 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
b) Beräkna 452 + 976 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
c) Beräkna 311 - 259 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
d) Beräkna 3 • 143 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

PROBLEMLÖSNING

Uppgift 9 Begreppet
Karin springer 2 000 m på 12 minuter. Hur lång tid skulle det ta för henne att springa 5 km om hon lyckades hålla samma tempo?
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningensningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 10 Begreppet
Till en kaka behöver man 150 g smör. Vad kostar smöret till kakan om 500 g smör kostar 29,90?
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 11 Begrepp
Summan av två tal är 1 245. Det ena talet är fyra gånger så stort som det andra. Beräkna differensen av de två talen.
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
............................................
..............................
..............................
..............................
..............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: