Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 7.TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING: TAL och RÄKNING. PROV 2. Okt Ht19

Skapad 2019-11-01 06:48 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet. Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 7 Matematik

Utvärdering av matematikprovet.
Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Problemlösningsuppgifterna bedöms utifrån tre olika aspekter.
- Begrepp - Problemlösning och metod - Kommunikation Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.

Begrepp (B)

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metoder (P)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Kommunikation (K)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

TAL

Uppgift 1094
Skriv med siffror a) etthundratvå
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Skriv med siffror b) tretusentrehudratre
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1095
Skriv med siffror a) tre tiondelar
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1096
Markera det största och det minsta talet.
Inte gjort/fel svar
1 rätt svar
2 rätta svar
Uppgift 1097
Markera det största och det minsta talet.
Inte gjort/ gjort fel
1 rätt svar
2 rätta svar
Uppgift 1098
Stefan Nystrand simmade 50 m fritt på tiden 21,84 s. Vilken siffra i talet är a) tiondelssiffran
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
b) hundradelsdels- siffran
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

NEGATIVA TAL

Uppgift 1099
a) Vad visar termometern
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
b) Vad visar termometern om temperaturen stiger 10°C?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
b) Vad visar termometern om temperaturen sjunker 10°C?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1100
Beräkna och visa på tallinjen. 3 - 6 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1101
Beräkna och visa på tallinjen. - 4 + 1 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1102
Beräkna och visa på tallinjen. -1 - 3 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

AVRUNDNING

Uppgift 1111
Avrunda till tiotal gram. a) 168 g
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Avrunda till tiotal gram. b) 642 g
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Avrunda till tiotal gram. c) 86 g
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1112
Avrunda till hundratal. a) 187
Inte gjort
Rätt svar
Rätt svar
Avrunda till hundratal. b) 315
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Avrunda till hundratal. c) 490
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1113
Avrunda till tiondelar. a) 4,71
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Avrunda till tiondelar. b) 0,38
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Avrunda till tiondelar. c) 1,65
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

ÖVERSLAGSRÄKNING

Uppgift 1114
Beräkna med överslagsräkning genom att först avrunda. a) 67 + 42 ≈ ___ + ___ =
Inte gjort / inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1115
Beräkna med överslagsräkning genom att först avrunda. b) 489 - 196 ≈ ___ - ___ =
Inte gjort / inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1116
Beräkna med överslagsräkning genom att först avrunda. c) 2,8 • 31 ≈ ___ • ___ =
Inte gjort / inte visat
Fel svar
Rätt svar
115

BRÅK

Uppgift 1103
Hur stor andel av varje figur är skuggad?
Inte gjort/ gjort fel
1 rätt
2 rätt
3 rätt
Uppgift 1105
a) Hur stor andel av figuren är skuggad?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
b) Hur stor andel av figuren är inte skuggad?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1104
Sätt ut bråken i rutorna på tallinjen.
Inte gjort/ gjort fel
1 rätt
2 rätt
3 & 4 rätt
Uppgift 1106
Beräkna a) 4/5 - 1/5 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Beräkna b) 2/5 + 3/5 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1107
Skriv först om båda termerna till decimalform. Beräkna sedan. a) 1/2 + 3/10 = ___ +___ =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Skriv först om båda termerna till decimalform. Beräkna sedan. b) 7/10 - 1/5 = ___ - ___ =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

PROBLEMLÖSNING

Uppgift 1108
Utgå från bilden på familjen Svensson. a) Hur mycket äldre är pappa än mamma?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
b) När Åsa föddes var hennes mamma 25 år. Hur gammal är Åsa?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
c) Åsa är dubbelt så gammal som sin lillebror Per. Hur gammal är Per?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
............................................
..............................
..............................
..............................
..............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: