Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - redogöra för och samtala om tillvägagångssätt.

Skapad 2019-11-02 18:03 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt.
Du kan på ett enkelt sätt berätta och föra ett samtal kring hur du gått tillväga för att lösa en uppgift.
Du kan relativt väl redogöra för och föra ett samtal kring hur du gått tillväga för att lösa en uppgift.
Du kan välutvecklat redogöra för och föra ett samtal kring hur du gått tillväga för att lösa en uppgift.
Dina strategier då du redogör är till viss del effektiva, fungerar till viss del och är delvis anpassade till sammanhanget.
Dina strategier då du redogör är ändamålsenliga, fungerar till stor del och är till största delen anpassade till sammanhanget.
Dina strategier då du redogör är ändamålsenliga och effektiva, fungerar och väl anpassade till sammanhanget.
I ditt strategi resonemang använder du ett enkelt matematiskt språk med viss säkerhet och anpassar detta delvis till sammanhanget.
I ditt strategi resonemang använder du ett matematiskt språk med relativt god säkerhet och anpassar detta till sammanhanget.
I ditt strategi resonemang använder du ett välutvecklat matematiskt språk och anpassar detta väl till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: