Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat, SVE01

Skapad 2019-11-03 11:20 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1 Svenska
Hög kvalitet
God kvalitet
Acceptabel kvalitet
Innehåll
Texten sammanfattar innehållet i hela texten med egna ord och ger en rimlig och rättvisande bild av innehållet i artikeln.
Texten sammanfattar innehållet i hela texten i stora drag och med egna ord.
Disposition
Texten är sammanhängande, väldisponerad och styckeindelad med blankrad. Samband mellan meningar och stycken tydliggörs med sambandsord.
Texten är samman- hängande, begriplig och styckeindelad med blankrad.
Språk
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är formellt och anpassat för situationen. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är formellt. Språket är varierat och delvis välformulerat.
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är tillräckligt formellt.
Citat- och referatteknik
Fullständiga källhänvisningar ges i början av texten. Texten innehåller referatmarkeringar. Källor och referatmarkeringar infogas smidigt i texten.
Fullständiga källhänvisningar ges i början av texten. Texten innehåller referatmarkeringar.
Helhet
Eleven kan läsa och skriva sammanfattningar av texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa och skriva enkla sammanfattningar av texter. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: