Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattinlägg, SVA02

Skapad 2019-11-03 11:54 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 2 Svenska som andraspråk
Hög kvalitet
God kvalitet
Acceptabel kvalitet
Disposition
Texten är sammanhängande, begriplig, detaljrik och välstrukturerad. Texten är styckeindelad med blankrad. Texten har en välfungerande inledning, en genomtänkt argumentation och en lämplig avslutning.
Texten är sammanhängande, begriplig och välstruktuerad. Texten är styckeindelad med blankrad. Texten har en inledning, en genomtänkt argumentation och en avslutning.
Texten är sammanhängande och begriplig. Texten är styckeindelad med blankrad. Texten har en inledning, en fungerande argumentation och en avslutning.
Språk
Texten följer skriftspråkets normer. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga kommunikationen.
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar sällan den skriftliga kommunikationen.
Citat- och referatteknik
Källan presenteras, anges fullständigt och infogas smidigt i texten.
Källan presenteras, anges fullständigt och infogas i texten.
Källan presenteras och infogas i texten.
Helhet
Eleven kan skriva väldisponerade texter som lyfter fram välgrundade slutsatser och har referenser till andra källor. Eleven bemöter andras argument med relevanta motargument och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.
Eleven kan skriva väldisponerade texter med referenser till andra källor. Eleven bemöter andras argument med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar.
Eleven kan skriva texter med referenser till andra källor. Eleven bemöter andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: