Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 2-3

Skapad 2019-11-04 18:36 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Matris utifrån den tjänstegaranti som tidigare fanns i staden.
Grundskola 2 – 3 Matematik

1. Beträffande tal:

Eleven kan läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-100. Eleven kan jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-100. Eleven kan beskriva mönster i enkla talföljder. Eleven kan hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-20.
Påbörjat
På god väg
Uppnått målet
Eleven kan läsa tal inom heltalsområdet 0 - 100.
Eleven kan skriva tal inom heltalsområdet 0-100.
Eleven kan ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-100.
Eleven kan jämföra tal inom heltalsområdet 0-100.
Eleven kan storleksordna tal inom heltalsområdet 0-100.
Eleven kan dela upp tal inom heltalsområdet 0-100.
Eleven kan beskriva mönster i enkla talföljder.
Eleven kan hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-20.

2. Beträffande räkning:

Eleven kan förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra med hjälp av konkret material eller bilder. Eleven kan med hjälp av addition och subtraktion räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20. Eleven kan addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-100.
Påbörjat
På god väg
Uppnått målet
Eleven kan förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra.
Eleven kan med hjälp av addition räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.
Eleven kan med hjälp av subtraktion räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.
Eleven kan addera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-100.
Eleven kan subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-100.

3. Beträffande mätning och rumsuppfattning:

Eleven kan beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar. Eleven kan beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt. Eleven kan göra enkla jämförelser mellan olika längder, massor, volymer, areor och tider.
Påbörjat
På god väg
Uppnått målet
Eleven kan beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar. t.ex. ovanför, under, vänster, höger, på
Eleven kan beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt. triangel, cirkel, kvadrat och rektangel
Eleven kan göra enkla jämförelser av olika längder.
Eleven kan göra enkla jämförelser av olika massor.
Eleven kan göra enkla jämförelser av olika volymer.
Eleven kan göra enkla jämförelser av olika areor.
Eleven kan göra enkla jämförelser av olika tider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: