Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Erikslund Bromsar, kaross och chassi PERBRO0 - Mall

Skapad 2019-11-05 13:29 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Personbilsteknik

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Funktion hos och konstruktion av bromssystemet samt komponenter, detaljer och kringutrustning.
 • Funktion hos och konstruktion av hjul och hjulupphängning samt komponenter, detaljer och kringutrustning, inklusive släpfordon.
 • Funktion hos och konstruktion av styrsystemet samt komponenter och kringutrustning.
 • Funktion hos och konstruktion av fjädringssystemet samt komponenter, detaljer och kringutrustning.
 • Funktion hos och konstruktion av kaross och ram samt chassikomponenter, inklusive bilinredningar och övriga komponenter och detaljer. Reparationsmetoder för mindre skador, till exempel rost- och lackskador.
 • Isocyanaters uppbyggnad och verkningssätt samt regelverk runt hanteringen av dem.
 • Limmade bilrutors uppbyggnad, inklusive metoder för att reparera stenskott.
 • Plastens samverkande principer samt metoder för reparation av plastkomponenter.
 • Metoder för diagnos, service, underhåll, funktions- och säkerhetskontroll samt reparation av bromsar och chassikomponenter.
 • Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbete.
 • Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och informationsmaterial om reservdelshantering på svenska och engelska, inklusive information i datormiljö.
På väg mot
E
C
A
Eleven har ännu nått upp till kriterier för E
Eleven ger några exempel på och beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av bromsar och chassikomponenter i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt funktionsprinciper för och konstruktioner av bromsar och chassikomponenter i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktioner av bromsar och chassikomponenter i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkel diagnos, service och reparation samt enkelt underhåll av bromsar, kaross och chassi i personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, i samråd med handledare och i bekanta situationer, byten av komponenter, detaljer och kringutrustning samt funktions- och säkerhetskontroll av bromsar, kaross och chassi i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, diagnos, service och reparation samt underhåll av bromsar, kaross och chassi i personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, byten av komponenter, detaljer och kringutrustning samt funktions- och säkerhetskontroll av bromsar, kaross och chassi i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, avancerad diagnos, service och reparation samt avancerat underhåll av bromsar, kaross och chassi i personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, byten av komponenter, detaljer och kringutrustning samt funktions- och säkerhetskontroll av bromsar, kaross och chassi i personbilar och lätta transportfordon.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
I arbetet väljer och använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
I arbetet väljer och använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
I kommunikation med andra använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Ny rubrik

 • Per  -   Funktion hos och konstruktion av bromssystemet samt komponenter, detaljer och kringutrustning.
På väg mot
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: