Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GE: Åk 8 Miljö, transporter, handel

Skapad 2019-11-07 11:07 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera kring klimatförändringars konsekvenser
Du kan förklara och föra enkla resonemang om klimatförändringars konsekvenser för människor, samhället och miljön i olika delar av världen.
Du kan förklara och föra utvecklade resonemang om klimatförändringars konsekvenser för människor, samhället och miljön i olika delar av världen.
Du kan förklara och föra väl utvecklade resonemang om klimatförändringars konsekvenser för människor, samhället och miljön i olika delar av världen.
Beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt förenkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor
Du kan resonera om någon ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om några ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om flera ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Använda geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp till viss del
Du kan använda geografiska begrepp ofta
Du kan använda geografiska begrepp ofta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: