Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning svenska/historia

Skapad 2019-11-08 12:06 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Struktur
Eleven har en röd tråd som hen försöker hålla sig till.
Eleven har en tydlig röd tråd och disposition: inledning, olika områden och ett markerat slut.
Eleven är så säker att hen kan ta ett sidospår utan att förståelsen går förlorad (t ex berätta en historia, svara på en fråga, andra spontana kommentarer).
Anpassa språket.
Eleven anpassar sitt språk till mottagaren till viss del och försöker använda sitt eget språk/ordförråd.
Eleven anpassar sitt språk till mottagaren ganska ofta och använder mestadels sitt eget språk/ordförråd.
Eleven anpassar sitt språk till mottagaren hela tiden. Eleven använder helt och hållet sitt eget språk/ordförråd.
Sakkunskap/fakta
Eleven ger en god helhetsbild av ämnet.
Eleven ger en god helhetsbild av ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Eleven presenterar ämnet på ett personligt sätt, med en tydlig helhetsbild och flera självständigt skapade konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt och röstanvändning
Eleven kommer ihåg att söka kontakt med åhörarna ibland. Rösten är för det mesta tydlig och klar. Eleven använder stödorden ofta.
Eleven använder stödord ibland och har mycket kontakt med åhörarna. Rösten är tydlig och klar.
Eleven använder sällan stödorden utan läser av åhörarnas reaktioner och anpassar framförandet därefter. Rösten är tydlig och klar. Eleven varierar sitt röstläge för att skapa intresse och variation.
Hjälpmedel
Eleven använder hjälpmedel, men lyckas inte använda dessa för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Eleven använder något hjälpmedel för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Eleven gör presentationen mer bergriplig och intressant med hjälp av hjälpmedel eller effekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: