👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labb: Färgtrolleri

Skapad 2019-11-08 12:53 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola

Kunskapskrav: Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Laboration/ Undersökning
Du föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och utför uppgiften med hjälp.
Du föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och utför uppgiften med viss hjälp
Du föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning på ett naturvetenskapligt arbetssätt utan hjälp.
Rapport
Du redogör översiktligt för din undersökning och presenterar resultatet och vad det beror på. Labbrapporten är ofullständig och har inga tydliga kopplingar mellan teori och praktik. Det är svårt att reproducera experimentet om man följer den inlämnade labbrapporten
Du redogör utförligt för din undersökning och presenterar resultatet och vad det beror på. Rapporten är tydlig och följer mallen för en labbrapport. Den är så detaljerad att man kan reproducera försöket om man följer den inlämnade rapporten
Du redogör utförligt och nyanserat för din undersökning och presenterar resultatet och vad det beror på utifrån olika perspektiv Du beskriver och tolkar resultatet. Du värderar resultatens rimlighet och gör kopplingar till vardagen. Rapporten är tydlig, fullständig, reproducerbar, och knyter ihop teori och praktik. Relevanta observationer presenteras tydligt och korrekta slutsatser dras.