Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris i engelska

Skapad 2019-11-11 16:16 i Resursskola Kristianstad
Lärandematris för att visa progressionen i ämnet.
Grundskola 4 – 6 Engelska

En lärandematris som visar progressionen i de olika förmågorna.

Rubrik 1

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER
förstå och tolka
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Förstår, med visst stöd, vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt. T.ex. hälsningsfraser och enkla meningar: “Sit down”, “My name is...”
Förstår helheten i t.ex en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om saker som är välbekanta. Den som talar använder ett tydligt uttal och lugnt tempo.
Förstår när någon berättar om t.ex familj och fritidsintresse eller återberättar en händelse. Förstår huvudinnehållet och vissa detaljer.
Förstår helheten samt detaljer inom välbekanta områden. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen som jag är intresserad av om språket talas ganska lugnt och tydligt.
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR
kommunicera, formulera
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Uttrycker sig med stöd så andra förstår. Använder ett enkelt språk. T.ex inövade ord och fraser: “My name is…”, I like to…”
Uttrycker sig så andra förstår. Använder kända ord, fraser och meningar för att berätta eller presentera något. T.ex “I like cats. I have a black cat. Her name is X. She like fish but not milk.”
Uttrycker sig så andra förstår. Använder sitt ordförråd inom kända ämnesområden för att berätta, presentera eller beskriva. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Uttrycker sig på ett tydligt och säkert sätt med flyt. Utvecklar innehållet i budskapet genom att beskriva och förklara samt variera språket.
SAMTALA
kommunicera, formulera
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Deltar, med stöd, i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Använder inövade ord och fraser: “What is your name? My name is Tom.”
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Ställer och besvarar enkla frågor. Använder främst inövade fraser och meningar.
Deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, ställer frågor och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Bidrar med egna tankar och bemöter andras åsikter.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
förstå och tolka
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Läser och förstår, med stöd, enkla ord och meningar samt korta och enkla texter till bilder. T.ex. “It is a cat”
Läser och förstår helheten i enkla texter om det handlar om något välbekant ämne, t.ex. familj och fritidsintresse.
Läser och förstår helheten och någon detalj i enkla texter om det handlar om något välbekant ämne, t.ex. familj och fritidsintresse.
Läser olika typer av texter anpassade efter ålder. Förstår innehållet och detaljer i längre sammanhängande texter som handlar om främst kända arbetsområden.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR
kommunicera, formulera
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Skriver, med stöd, kända ord och/eller meningar till bilder, t.ex “It is a cat”. Behöver ibland hjälp för att andra ska förstå.
Skriver enkla meningar, dialoger och meddelanden. Använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden.
Skriver tydliga och sammanhängande texter (brev, instruktioner och korta berättelser). Använder sitt ordförråd för att t.ex berätta och beskriva främst inom kända ämnesområden.
Skriver olika slags texter om vardagliga situationer och ämnesområden. Utvecklar innehållet genom att t.ex beskriva och förklara med ett varierat språk.
LÖSA PROBLEM
språkliga strategier
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Behöver stöd i val av strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Använder någon form av strategi t.ex bilder eller kroppsspråk för att förstå eller bli förstådd. Behöver visst stöd för att välja den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Använder olika strategier för att förstå och bli förstådd. Anpassar dem i viss mån utifrån situationen och behovet.
Använder, genom medvetna val, lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och bli förstådd.
ANPASSA SPRÅKET
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, hantera språket i tal och skrift
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Budskapet går delvis fram, men kan vara svårt att uppfatta för en engelsktalande t.ex svenska ord och uttryck, svensk ordföljd och grammatisk struktur.
Budskapet kan förstås trots att det finns fel som stör.
Har ett språk som innehåller enstaka fel men mottagaren förstår sammanhanget utan större problem.
Har ett tydligt och säkert sätt att använda sitt språk på. Mottagaren förstår utan problem. Har en struktur i språket som oftast följer hur det är uppbyggt
REFLEKTERA
kring livet i andra delar av världen där engelska används.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Kan, med stöd, delta i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/upplevt. Gör, med stöd enkla, jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Samtalar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att berätta samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån egna erfarenheter.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att göra enkla jämförelser utifrån kunskaper, erfarenheter och egna åsikter. Beskriver likheter och skillnader.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att beskriva likheter och skillnader. Gör jämförelser även med andra situationer. Bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: