Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap/lärande matris

Skapad 2019-11-14 13:35 i Påskbergsskolan Varberg
De ämnesspecifika förmågor i SO-ämnena. -se problemet, konkretisera, värdera, ha en åsikt, göra perspektivbyte, se likheter, se paralleller, begreppsspråk, se orsakssamband, se konsekvenser, se eventuella lösningar, granska
Grundskola 3 – 9 Samhällskunskap

En "lärandematris" för eleven.

Matrisen följer eleven till år 9.

-
nivå 1
Enkla resonemang. Enkla samband.
nivå 2
Utvecklade resonemang. Förhållandevis komplexa samband.
nivå 3
Väl utvecklade resonemang, nyanserade resonemang och komplexa samband.
Beskriva bakgrunden/händelsen
Beskriva bakgrunden och/eller händelsen. När? Var? Hur? Vem?Vilka? Vilka aktörer?
Du har svårt att beskriva händelsen/bakgrunden.
Du kan beskriva händelsen/bakgrunden på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva händelsen/bakgrunden på ett tydligt och utvecklat sätt.
Du kan beskriva händelsen/bakgrunden på ett tydligt och väl utvecklat sätt.
Se samband
Se orsakssamband Se konsekvenser Hur påverkar detta dig/oss? Utgå från individ och samhälle. Orsaker/konsekvenser på kort/lång sikt.
Du beskriver inga samband...
Du kan se enkla konsekvenser/orsakssamband. På kort sikt, individuellt. Dessa beskrivs i relativt korta sambandskedjor.
Du kan se förhållandevis komplexa samband/konsekvenser. På längre sikt, både individuellt och generellt/samhälle.
Du kan se komplexa konsekvenser och se samband. Du kan också visa att faktorer kan verka strukturellt, det vill säga samtidigt och ömsesidigt.
Egen åsikt/värdera
Ha en åsikt. -fördelar/nackdelar? -bra/dåligt? -för eller mot? -motivera/argumentera -eventuella lösningar
Du rabblar oftast fakta, snarare än att föra ett resonemang. Oftast ingen egen åsikt eller värdering...
Du för oftast enkla resonemang om nackdelar och/eller fördelar. Du kan ibland ge enkla förslag på lösningar.
Du för oftast utvecklade resonemang om fördelar och nackdelar. Individ och/eller samhälle. Du kan ge utvecklade förslag på eventuella lösningar.
Du för oftast väl utvecklade resonemang om nackdelar och fördelar. Inte bara när frågan uttryckligen kräver det. Individ och/eller samhälle. Du kan ge väl utvecklade förslag på eventuella lösningar.
Göra perspektivbyten
Se olika perspektiv/vrida på resonemanget. "Å ena sidan...å andra sidan" eller Byta roll -Om jag var bonde... -Om jag var kung... -Om jag var rik... -Om jag var fattig...
Du använder inte perspektivbyte.
Du för oftast enkla resonemang med få eller inga perspektivbyten.
Du för oftast utvecklade resonemang där du gör vissa perspektivbyten. Du visar vilja att vända och vrida på resonemanget.
Du för oftast väl utvecklade resonemang och gör perspektivbyten. Du vänder och vrider på resonemanget, inte bara när frågan uttryckligen kräver det.
Jämföra/Se likheter/Dra paralleller
Jämför med liknande händelser eller problem. Se likheter och skillnader. Dra paralleller= Har du varit med om något liknande eller kan du jämföra med något?
Du har inga egna exempel, anger heller inga likheter/skillnader eller paralleller.
Du för oftast enkla resonemang, du har oftast ett fåtal likheter/skillnader och paralleller.
Du för oftast utvecklade resonemang med paralleller och likheter/skillnader. Resonemangen är inte rakt igenom allmänt hållna, utan förtydligas ibland genom exempel. Individ och/eller samhälle.
Du för oftast väl utvecklade resonemang. Resonemangen förtydligas ofta genom exakta och tydliga likheter /skillnader och paralleller. Individ och/eller samhälle.
Begreppsspråk
Du kan använda centrala begrepp och du använder dem direkt i ditt resonemang på ett adekvat sätt.
Du använder få ord och begrepp som hör till ämnet. Du använder dem inte direkt i ditt resonemang eller felaktigt.
Du använder oftast ett fåtal av begreppen i ditt resonemang.
Du använder oftast ett begreppsspråk med relativt många ämnesspecifika begrepp och oftast med precision.
Du använder oftast begrepp och med god precision. Ytterst få oklarheter och begreppens betydelse framgår tydligt.
Granska
Du kan söka information på egen hand. Du använder olika typer av källor. Du kan föra resonemang kring källornas användbarhet. Du kan värdera källor.
Du kan inte söka information själv, utan använder oftast samma typ av källa. Du kan inte föra enkla resonemang kring källornas användbarhet.
Du kan söka information själv och använder olika typer av källor. Du för oftast enkla resonemang om källornas användbarhet. Skvaller eller sanning?
Du kan söka information själv och använda olika källor. Du för oftast utvecklade resonemang om källornas användbarhet och dess relevans. Du jämför källor. T.ex. primär eller sekundär källa.
Du kan söka information själv och använda olika källor. Du för oftast väl utvecklade resonemang om källornas användbarhet och relevans. Du jämför källor och resonerar kring dess trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: