Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Girl, missing - slutskrivning

Skapad 2019-11-15 12:35 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Bedömningsmatris Engelska: Skriva Girl, missing - slutskrivning
Grundskola 8 Engelska

Bedömningsmatris Engelska: Skriva Girl, missing - slutskrivning

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid.
Markeringar i matrisen visar vad du kan tänka på för att utvecklas vidare. Matrisens nivåer är inte kopplade till betygssteg.

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Texten visar stora brister i meningsbyggnad. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel. Meningarna är mestadels korta och binds inte ihop
Meningsbyggnaden är till största del korrekt. Meningarna är omväxlande långa och korta och till viss del varierade.
Meningsbyggnaden är korrekt Meningarna inleds på varierat sätt.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Detta stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Detta stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten är i stort sett grammatiskt korrekt.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: