👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅR 6.TALUPPFATTNING & TALSANVÄNDNING. Positionssystemet & terminologi. Nov 2019

Skapad 2019-11-17 13:27 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av testen. Här bedömer jag svaren på de i testen ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 6 Fysik

Utvärdering av testen.
Här bedömer jag svaren på de i testen ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.

POSITIONSYSTEMET

Uppgift 1
Vilken position har de olika siffrorna i talet 864 759
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Uppgift 2
Vilken position har de olika siffrorna i talet 0,864
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Uppgift 3
Vilket värde har 4:n i de tre talen?
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Uppgift 4
I vilket tal är siffran mest (2an) respektive minst (5an) värd.
Inte svarat/fel svar
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Uppgift 7&9
Utvecklad form
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Uppgift 8
Skriv talen
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.

TERMINOLOGI

Uppgift 1
Teckna olika beräkningar.
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Uppgift 2
Vad kallas? (Addition)
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Vad kallas? (Subtraktion)
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Vad kallas? (Multiplikation)
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Visar mycket god förståelse för begreppet.
Vad kallas? (Division)
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar någon förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.

KORSORD

Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppen.
Visar någon förståelse för begreppen.
Visar god förståelse för begreppen.
Visar mycket god förståelse för begreppen.

.....................
................................................
................................................
................................................
...............................................