👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga presentationer

Skapad 2019-11-18 11:09 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Detta är en mall för diverse muntliga presentationer oavsett innehåll.
Grundskola 7 – 9 Svenska
F
E
C
A
Struktur
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning. Jag var så pass säker att jag kunde komma ut på sidospår från ämnet utan att förståelsen gick förlorad.
Språk, ord och begrepp
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Jag använde i stort sett ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och som jag ibland förklarade.
Jag använde ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang. Jag förklarade även dem.
Jag använde ett för tillfället/ämnet ett mycket väl fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och att genom tydliga och konkreta exempel förklarade dem.
Sakkunskap/Fakta
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet. Publiken fick en del nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet och har med en eller flera detaljer och/eller exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/exempel för en större förståelse. Publiken har fått flera nya kunskaper.
Ögonkontakt
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Jag kom ihåg att titta upp från pappret ibland men läste mycket.
Jag använde oftast stödorden och hade mycket ögonkontakt.
Jag använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Röstläge
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Jag talade oftast tydligt.
Jag talade klart och tydligt.
Jag anpassade rösten efter innehållet i redovisningen och talade tydligt.
Hjälpmedel
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Jag använde mig av ett hjälpmedel som delvis förstärkte presentationen.
Jag använde ett hjälpmedel och upplägget i presentationen förtydligade mitt innehåll.
Jag använde ett hjälpmedel och upplägget i presentationen bidrog till en djupare förståelse av ämnet.