👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslogg

Skapad 2019-11-18 12:57 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1 Svenska
Hög kvalitet
God kvalitet
Acceptabel kvalitet
Reflektion
Eleven återger flera viktiga iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Tema och motiv
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Eleven redogör utförligt för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Eleven redogör översiktligt för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Litterära begrepp
Eleven reflekterar utförligt över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
---