👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsmatris, engelska Ht 2019

Skapad 2019-11-18 14:29 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Terminsmatris, engelska Ht 2019
Grundskola 9 Engelska

Terminsmatris, engelska Ht 2019

E
C
A
Reading and understanding
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Talking (Book Talks)
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Talking and understanding
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfaren¬heter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Writing: Vocabulary
Ditt allmänna ordförråd är inte så stort.
Ditt ordförråd är relativt stort.
Ditt ordförråd är stort.
Writing: Sentence Structure
Du använder dig av korta meningar eller har en osäker meningsbyggnad som gör texten svårläst.
Du använder dig av konjunktioner som binder ihop flera satser.
Du använder dig av konjunktioner som binder ihop flera satser och behärskar relativt avancerade konstruktioner.
Writing: Grammar
Du har lite kunskap om grundläggande grammatiska regler men din text innehåller t.ex. upprepade verbfel.
Du har kunskap om grundläggande grammatiska regler men kan fortfarande inte tillämpa dessa till fullo i din text.
Du behärskar grundläggande grammatiska regler även om du gör enstaka missar på några ställen.
Writing: Fluency
Din text berättar om ämnet med ett språk som fungerar så väl att läsaren utan större svårigheter kan följa med i texten och förstår innehållet.
Din text berättar om ämnet med ett språk som flyter relativt bra så att läsaren kan följa med. Texten väcker läsarens intresse.
Du berättar obehindrat om ämnet och språket flyter fint. Texten väcker och lyckas behålla läsaren intresse.
Writing: Skolverket
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Listening Comprehension
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.