Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av Bedömningsstöd - elevens skriftliga uppgifter i taluppfattning åk 1 vt Backaskolan

Skapad 2019-11-18 21:59 i Backaskolan Härryda
Denna matris är skapad utifrån Skolverkets bedömningsstöd för skriftliga uppgifter i taluppfattning 2019.
Grundskola 1 Matematik

Sammanställning skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellan nivå
Högre nivå
1
HUR MÅNGA? (Uppgift 1 & 3) Antalsuppfattning 1-7
2
TALRADEN Skriv tal som kommer efter (1-9)
TALRADEN (Uppgift 1) Före & efter (3-10)
TALRADEN (Uppgift 1) Före & efter (10-200)
3
TALFÖLJD (Uppgift 2) 1 - 15
TALFÖLJD (Uppgift 2) 1 - 40
4
TALLINJE (Uppgift 3) 0 - 20
TALLINJE (Uppgift 3) 0 - 50
5
DELA UPP TAL talområden 2 - 6
DELA UPP TAL (Uppgift 4) talområden 5 - 10
6
STORLEKSORDNA TAL (uppgift 4) 4, 7, 3, 1 5, 6, 8, 3 4, 2, 9, 7
STORLEKSORDNA TAL (Uppgift 5) 9, 15, 5, 8, 12 13, 18, 19, 31, 14
STORLEKSORDNA TAL (Uppgift 4) 13, 18, 29, 31, 47 132, 112, 231, 211, 201
7
ADDITION (uppgift 6) 2 + 4 = 3 + 1 = 3 + 3 =
ADDITION (Uppgift 6) 5 + 1 = 2 + 5 = 4+ 5 = 3 + 7 =
ADDITION - Likhetstecknet (uppgift 5) 7 = 5 + __ 2 + __ = 10 8 = ___+ 2 __ + 4 = 9
8
SUBTRAKTION (Uppgift 7) 9 - 1 = 10 - 5 = 6 - 3 = 6 - 5 =
SUBTRAKTION - Likhetstecknet (uppgift 6) 5 = 10 - __ 9 - __ = 3 4 = __ - 6 ___ - 3 = 5
9
LIKHETSTECKNET (Uppgift 8) 2 + __ = 5 2 = 1 + __ 5 = 3 + __ _ + 4 = 8
10
BERÄKNA - multiplikation (uppgift 7) 3 x 2 = ___ 3 x 3 = ___ 2 x 5 = ___ 1 x 10 = ___
11
PROBLEMLÖSNING (uppgift 8) Anton har 100 kr. Han köper två av sakerna. Då har han 5 kronor kvar. Vad kan han ha köpt?
12
PROBLEMLÖSNING (uppgift 9) Fyra barn ska dela på 12 äpplen. Hur många äpplen får varje barn?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: