Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Generell bedömningsmatris åk 6

Skapad 2019-11-19 12:54 i Torpskolan Lerum
En bedömningsmatris där alla fem förmågorna har en egen kolumn.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Generell bedömningsmatris matematik

Ännu ej visat tillräckliga kunskaper
E
C
A
Problemlösning
  • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
  • Ma
Eleven har kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i vardagen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
  • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang
  • Ma
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
  • Ma
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till situationen.
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till situationen.
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: