Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning [HT19]

Skapad 2019-11-20 16:00 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 – 9 Matematik

I matrisen nedan ingår endast utvalda delar av Skolverkets kunskapskrav.

Kunskapskraven i sin helhet finns på www.skolverket.se

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
F(örbättringsområde)
E
C
A
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik. Värdera valda strategier och metoder
I huvudsak fungerande. Strategier och metoder med viss anpassning. Bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas.
Relativt väl fungerande. Strategier och metoder med förhållandevis god anpassning. Formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas.
Väl fungerande. Strategier och metoder med god anpassning. Formulerar enkla matematiska modeller som kan tillämpas.
Föra och följa resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Enkla och till viss del underbyggda resonemang. Bidrar rill att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: