Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning om prao, åk 8-9

Skapad 2019-11-27 13:46 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk

Muntlig redovisning av praon

Insats krävs av elev och/eller skola
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet - från inledning till avslutning.
I din redovisning hoppade du mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Du hade en röd tråd och försökte hålla dig till den.
Du hade en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och markant avslutning.
Du var så pass säker att du kunde vika ut på sidospår utan att förståelsen var förlorad (t ex berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Språk, ord och begrepp
Ditt eget språk. Förklara svåra ord! Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Du använde ibland alltför krångligt språk. Du använde få eller inga begrepp som hör till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Du använde mest ditt eget språk. Du använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och som du ibland förklarade.
Du använde helt ditt eget språk. Du använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang.
Du har bemödat dig med att ta med viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och att förklara dessa genom att ge konkreta och tydliga exempel.
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer
En del viktiga fakta saknades om ditt ämne, eller en del fakta var felaktiga. Det är tveksamt om publiken lärde sig så mycket.
Du har gett publiken en god helhetsbild om ämnet. Publiken fick nya kunskaper.
Du har gett en god helhetsbild om ämnet och en eller flera detaljer/konkreta exempel för en större förståelse. Publiken har fått flera nya kunskaper om ämnet.
Du presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/konkreta exempel. Publiken har fått flera nya kunskaper i ämnet.
Förberedd
Övat innan eller improviserat?
Du hade inte förberett dig.
Du hade förberett dig lite men redovisningen var kort och inte speciellt sammanhängande.
Du hade förberett dig så pass att du visste vad du skulle redovisa om men du hade inte övat på vad du skulle säga så det blev inget flyt.
Du hade förberett dig väl. Du redovisade personligt och "ledigt".
Ögonkontakt/kroppsspråk
Utantill- eller innantilläsning? Säker eller osäker? Tydlig eller otydlig?
Du läste mest innantill och glömde för det mesta att titta upp på publiken. Du gav ett osäkert intryck, man hörde knappt vad du sa.
Du kom ihåg att titta upp från pappret ibland. Du gav ett lite osäkert och blygt intryck, och det var ibland svårt att höra vad du sa.
Du kom för det mesta ihåg att titta upp från pappret. Du gav ett relativt säkert intryck och det var för det mesta lätt att höra vad du sa.
Du använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter. Du gav ett säkert intryck och talade tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: