Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov svenska delprov A åk 9

Skapad 2019-11-28 08:17 i Palmbladsskolan Uppsala
Bedömning av den muntliga delen av nationella provet i svenska i åk 9
Grundskola 9 Svenska

Bedömningsmatris

Presentera

F (mål nås ej)
E
C
A
Innehåll
F (mål nås ej)
Eleven läser sammanfattningen. Framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven läser sammanfattningen. Framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven läser sammanfattningen. Framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Kommunikation
F (mål nås ej)
Visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt.
Visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
F (mål nås ej)
Använder ett i huvudsak fungerande språk kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Använder ett änd ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.

Leda diskussion

F (mål nås ej)
E
C
A
Struktur
F (mål nås ej)
Fördelar vid behov ordet mellandeltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt. Gör ett försök till sammanfattning av diskussion
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/eller återför diskussionen till ämnet på ett relativt väl fungerande sätt gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/eller återför diskussionen till ämnet på ett väl fungerande sätt gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen

Delta i diskussion

F (mål nås ej)
E
C
A
Innehåll
F (mål nås ej)
Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
F (mål nås ej)
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt. Praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt. Praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: