👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-19 Bedömningsmatris Kemi åk 7-9

Skapad 2019-11-28 16:37 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris kemi
Grundskola 7 – 9 Kemi

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  1. använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  2. genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  3. använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1. Värdera
Eleven kan skilja fakta från värderingar och motivera ställningstaganden med kritisk användning av olika källor samt föra diskussionen framåt på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
2. Laboration
Eleven kan utföra laborationer på ett säkert sätt utifrån givna och egna planeringar samt skriva labrapporter, dra rimliga slutsatser kopplade till ämnet samt ge förslag på hur laborationerna kan förbättras på ett ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
3. Begrepp och samband
Eleven kan föra resonemang och visa på samband med användning av ämnespecifika begrepp som är...
grundläggande
goda
mycket goda