👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 19 Bedömningsmatris Musik åk 7-9

Skapad 2019-11-29 11:18 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Jä bedömningsmatris Musik åk 7-9 Järnåkraskolan
Grundskola 7 – 9 Musik

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna utveckla sin förmåga att:

1 spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 2 skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 3 analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1 SAMSPEL
Eleven kan anpassa, lyssna och uppmärksamma vad som sker i musicerandet …
till viss del
i relativt hög grad
i hög grad
2 SÅNG
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd med …
viss säkerhet
relativt god säkerhet
god säkerhet
1 FLERA INSTRUMENT
Eleven kan på flera instrument ( bas, trummor, piano och gitarr) spela …
visst flyt / viss timing
relativt gott flyt / relativt god timing
gott flyt / god timing
1 NÅGOT INSTRUMENT
Eleven kan sjunga / spela på något instrument med …
delvis fungerande teknik
relativt väl fungerande teknik
väl fungerande teknik
3 ANALYS
Eleven kan ge omdömen om eget och andras musicerande som är …
enkla
utvecklade
välutvecklade
2 SKAPA
Eleven kan utifrån egna idéer, kombinationer av musikaliska byggstenar forma kompositioner med …
i huvudsak fungerande form
efter någon bearbetning fungerande form
fungerande form
3 TEORI
Eleven kan urskilja olika instrument och musikgenrer samt resonera om musikens betydelse i samhället med …
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och väl underbyggda resonemang
väl utvecklade och väl underbyggda resonemang