👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-19 Bedömningsmatris Engelska åk 7-9

Skapad 2019-11-29 11:20 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Engelska åk 7-9 Järnåkraskolan
Grundskola 7 – 9 Engelska

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna utveckla sin förmåga att:

1 förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

2 formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

3 använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

4 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

5 reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1 & 3
Eleven kan välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet i talad engelska förstå …
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
helhet och detaljer
1 & 3
Eleven kan välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet i lätt-tillgängliga texter förstå …
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
helhet och detaljer
2 & 4
Eleven kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer muntligt uttrycka sig
enkelt och begripligt
tydligt och med visst flyt
tydligt och med flyt
2 & 4
Eleven kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka sig
enkelt och begripligt
tydligt och med visst flyt
tydligt och med flyt
5
Eleven kan diskutera företeelser där engelska används och då göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper som är …
enkla
utvecklade
välutvecklade