👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 19 Bedömningsmatris Geografi åk 7-9

Skapad 2019-11-29 13:09 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Geografi åk 7-9 Järnåkraskolan
Grundskola 7 – 9 Geografi

Mål i kursplanens syfte Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna utveckla sin förmåga att

1 analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, VISA SAMBAND, BESKRIVA

2 utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, JÄMFÖRA, BESKRIVA

3 göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och JÄMFÖRA, VISA SAMBAND, GRANSKA, BESKRIVA

4 värdera lösningar på olika miljö­ och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling VÄRDERA, BESKRIVA

VISA SAMBAND ( orsak - verkan, det händer därför att … det beror på … det leder till … därför att …)

JÄMFÖRA (liknar därför att … - liknar inte därför att …)

VÄRDERA (en fördel/en nackdel är att … därför att … å ena sidan/å andra sidan därför att …)

GRANSKA (undersöka, kontrollera källkritiskt, det är mer/mindre troligt därför att …)

BESKRIVA (återge fakta och använda begrepp)

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1,2,3,4 BESKRIVA
Eleven kan använda begrepp samt återge fakta (geografiska förhållanden, människans levnadsvillkor och världsdelarnas namngeografi) och visar då kunskaper som är …
grundläggande
goda
mycket goda
1, 3 VISA SAMBAND
Eleven kan resonera om orsaker och konsekvenser gällande befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändring på sätt som är …
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
2,3 JÄMFÖRA
Eleven kan beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation samt beskriva lägen på och storleksrelation mellan geografiska objekt med samband som är…
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
4 VÄRDERA
Eleven kan resonera om hållbarhetsfrågor på sätt som är …
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
3 GRANSKA
Eleven kan resonera om olika källors trovärdighet och relevans samt använda kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på sätt som är …
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande