Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av prov Åk 7 Kapitel 2 Geometri Rött prov

Skapad 2019-11-29 13:24 i Nannaskolan Uppsala
Bedömning av provuppgifter
Grundskola 7
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Uppgift 2 Problemlösning med area
Uppgift 3 Vinklar
Uppgift 3 Vinklar
Uppgift 4 Vinkelsumma
Uppgift 7 Omkrets och area för parallellogram
Uppgift 7 Omkrets och area för parallellogram
Uppgift 8 Volym
Uppgift 9 Vinklar
Uppgift 9 Vinklar
Begrepp
Uppgift 1 Dimensioner
Uppgift 5 Triangelns area
Metod
Uppgift 6 Omkrets för sammansatt figur
Uppgift 2 Problemlösning med area
Uppgift 7 Omkrets och area för parallellogram
Uppgift 9 Vinklar
Resonemang
Uppgift 3 Vinklar
Uppgift 6 Omkrets för sammansatt figur
Uppgift 4 Vinkelsumma
Uppgift 8 Volym
Uppgift 9 Vinklar
Kommunikation
Uppgift 4 Vinkelsumma
Uppgift 2 Problemlösning med area
Uppgift 5 Triangelns area
Uppgift 7 Omkrets och area för parallellogram
Uppgift 8 Volym
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: