Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berätta om en dag. franska år 7

Skapad 2019-12-04 09:05 i Rödsleskolan Oskarshamn
Ni berättar om en dag i veckan i en muntlig presentation.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Bedömning av talad franska.

Bedömning i Franska vt-17 Tala

På väg mot
Grundläggande förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
TALA
Formulerar sig ännu inte så att det som sägs blir begripligt. Brister i formuleringar och uttal gör budskapet svårt att förstå.
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal. Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av den egna framställningen.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett relativt tydligt uttal. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: