Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenörskap och företagande

Skapad 2019-12-04 10:20 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Matris för UF-kursen Entreprenörskap och företagande
Gymnasieskola Företagsekonomi Entreprenörskap
E
C
A
Avtal och lagar
Eleven redogör översiktligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt översiktligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.
Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.
Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.
Starta företag
Dessutom redogör eleven översiktligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Dessutom redogör eleven utförligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Affärsplan
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel affärsplan.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel affärsplan.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad affärsplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång.
Affärsmässig presentation
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation.
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med viss säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.
essutom presenterar eleven med säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.
Arbete enligt affärsplanen
Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett gott sätt enligt affärsplanen.
Administration
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Identifiera problem
Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår.
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
Grupprocess och ledarskap
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Nätverkens betydelse
Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Vidare identifierar eleven nätverk för företaget samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Vidare identifierar eleven nätverk för företaget, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Utvärdering och ekonomisk uppföljning
Eleven utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet, ger förslag på hur verksamheten kan förbättras samt gör en ekonomisk uppföljning.
Arbetsprocessen
Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
Företagsekonomiska begrepp och metoder
Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Eleven använder med säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Utvärdering av egen insats
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: