Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris NO åk 6 Energi

Skapad 2019-12-05 08:06 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris i Biologi, Fysik och Kemi
Grundskola 6 Kemi NO (år 1-3) Biologi Fysik

Detta är en matris som omfattar alla kunskapskrav som vi arbetat med i området elektricitet, energi och strömavbrott.

Kunskaper

F
Träna mer
E
Grundläggande kunskaper
C
Goda kunskaper
A
Mycket goda kunskaper
Fysikaliska fenomen
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på ett bra sätt förklara deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på ett bra sätt förklara deras betydelse för människors levnadsvillkor samt ge fördjupade exempel.
Begrepp - NO
Du visar dina kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins, fysikens och kemins begrepp.
Du visar dina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins, fysikens och kemins begrepp.
Du visar dina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins, fysikens och kemins begrepp.
Använda information
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Samtal & diskussion

Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör...
F
Träna mer
E
Grundläggande kunskaper
C
Goda kunskaper
A
Mycket goda kunskaper
Energi, teknik, miljö & samhälle
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förklaring & samband

F
Träna mer
E
Grundläggande kunskaper
C
Goda kunskaper
A
Mycket goda kunskaper
Energi
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energi användning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvänd ning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: