Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktiskt prov - Bröd

Skapad 2019-12-05 11:33 i Vårbyskolan Huddinge
Bedömningsmatris i det praktiska arbetet HKK - Bröd
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Behöver utvecklas
E
C
A
Ansvar över arbetet
Tar ansvar över egna uppgifter, fullföljer med handledning.
Tar ansvar över gruppens uppgifter och för arbetet framåt. Fullföljer med viss handledning.
Tar ansvar över gruppens uppgifter och för gruppens arbete framåt. Arbetar självständigt.
Läsa recept och organisera
Du behöver stöttning med att förstå recept. Behöver ibland hjälp med att planera arbetet.
Du behöver ingen hjälp att förstå recept. Behöver ibland hjälp med att planera arbetet.
Du behöver ingen hjälp med recept. Kan planera ditt arbete själv, kan ändra om något oförutsett inträffar för att det ska bli ett bra resultat.
Behöver stöttning med att förstå måttenheterna
Använder till största del måtten korrekt.
Kan använda måtten korrekt.
Hantera redskap
Väljer ut och använder lämpliga redskap. Behöver viss handledning ibland.
Väljer oftast ut och lämpliga redskap.
Väljer bra och lämpliga redskap hela tiden. Hittar bra alternativ om redskap saknas.
Hygien
Diskar ”rätt” med viss handledning, låter vattnet ofta stå och rinna.
Diskar ”rätt”, använder en bra diskmetod där man inte slösar på vatten.
Diskar ”rätt”, använder en bra diskmetod där man inte slösar på vatten.
Får det mesta rent och snyggt efter handledning.
Lämnar arbetsköket för det mesta rent och snyggt.
Lämnar arbetsköket mycket snyggt och rent.
Handlag, skicklighet och kreativitet
Du har kommit en bit på väg med matlagning och bakning. Behöver handledning.
Du har kommit en bit på väg med matlagning och bakning. Behöver viss handledning i särskilda situationer.
Arbetar säkert, noggrant och självständigt. Tänker kreativt, kommer med egna idéer.
Miljötänk
Visar ett miljötänk i det praktiska arbetet ibland.
Har för det mesta ett miljötänk i det praktiska arbetet.
Handlar alltid miljövänligt i det praktiska arbetet.
Samarbete
Kan samarbeta med klasskamrater i köket.
Kan samarbeta med alla i köket.
Kan samarbeta med alla och tar egna initiativ i köket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: