Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov i matematik - Problemlösning Åk8 ht-19

Skapad 2019-12-08 15:12 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprov för Åk 8 ht-19 i problemlösning.
Grundskola 8 Matematik

Problemlösning

Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
E
C
A
Uppgift A
Tallplantan
Eleven antyder/visar att denna har förstått problemet och dess frågeställning samt påvisar/påbörjar en fungerande metod.
Eleven löser en del av problemet. Svaret kan vara felaktigt.
Eleven löser hela problemet med korrekt svar.
Uppgift B
Tåg som möts
Eleven antyder/visar att denna har förstått problemet och dess frågeställning samt påvisar/påbörjar en fungerande metod.
Eleven löser en del av problemet. Svaret kan vara felaktigt.
Eleven löser hela problemet med korrekt svar.
Uppgift C
Magnus och hans pappa
Eleven antyder/visar att denna har förstått problemet och dess frågeställning samt påvisar/påbörjar en fungerande metod.
Eleven löser en del av problemet. Svaret kan vara felaktigt.
Eleven löser hela problemet med korrekt svar.
Uppgift D
Labyrint med negativa tal
Eleven antyder/visar att denna har förstått problemet och dess frågeställning samt påvisar/påbörjar en fungerande metod.
Eleven löser hela problemet med korrekt svar.

Resonemang

Kvaliteten på elevens resonemang.
E
C
A
Uppgift A till D
Eleven för enkla resonemang om problemställningarna.
Eleven för utvecklade och relativt underbyggda resonemang om problemställningen i minst 2 uppgifter.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt i minst 3 uppgifter.

Kommunikation

Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
E
C
A
Uppgift A till D
Redovisningen omfattar mindre delar av uppgifterna, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delar av uppgifterna, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgifterna, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: