Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack, Instruerande texter, åk 4-6

Skapad 2019-12-09 15:07 i Gåvsta skola Uppsala
Instruerande texter, Hur gör man?
Grundskola 4 – 6 Svenska

Instruerande texter

Godtagbar
Mer än godtagbar
Utvecklad
SYFTE
Förstår syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept
Förstår syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet
INNEHÅLL
Innehållet är begripligt.
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
STRUKTUR
Skriver kortfattat i återberättande form.
Försöker använda strukturen för instruerande text.
Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen.
Rubrik:
Nämner målet med texten i förbigående.
Skriver målet som rubrik.
Skriver målet som en väl formulerad rubrik.
Material:
Nämner några material.
Listar de material som behövs.
Listar material och mängd under en rubrik.
Arbetsgång:
Behöver hjälp för att få med alla steg i rätt riktning.
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg i rätt ordning för att målet ska nås och skriver dem i rätt ordning.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder enstaka språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Textbindning:
Knyter samman de olika stegen med "och sen"
Använder några sambandsord för tid, tex. först, därefter, sedan, när.
Använder ett bredare urval av sambandsord tex, medan, under tiden, slutligen.
Verb i imperativ:
Använder ett du-tilltal, tex. "du lägger i bananen och sen mosar du den"
Använder ett mera opersonligt tilltal, tex,"man ska mosa bananen."
Börjar meningarna i Imperativ och utelämnar du och man.
Ämnesspecifika ord:
Har ett enkelt ordval med få ämnesspecifika ord.
Använder i viss grad ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
Beskrivande ord:
Använder enkla verb.
Använder beskrivande verb.
Använder verb, adjektiv och adverb.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: