Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav svenska som andraspråk år 6 HT 2019

Skapad 2019-12-09 16:25 i Trönningeskolan Halmstad
Ämnesmatris i Svenska som andraspråk - Lgr 11.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk

Svenska år 6

På väg att nå kunskapkraven
Når kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når kunskapskraven
Läsa
Du saknar ett flyt i din läsning och behöver utveckla dina metoder för att läsa.
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med flyt. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomarmed bra flyt. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomarmed mycket bra flyt. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
För att kunna ta till dig olika texters innehåll, behöver du utveckla din läsförståelse.
Du visar viss läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett enkelt sätt.
Du visar god läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du visar mycket god läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt..
Diskutera texter
För att kunna delta i diskussioner kring texters innehåll, behöver du öva upp din förmåga att beskriva vad du tycker och tänker när du läser.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva
För att kunna framföra tankar och åsikter i text, behöver du utveckla din förmåga att skriva.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll. Dina texter är uppbyggda med viss struktur och du har en viss variation i ditt språk.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter har en tydlig struktur och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter har en mycket tydlig och väl fungerande struktur och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
För att kunna skriva texter som är läsbara, och där dina tankar och åsikter når fram till läsaren, behöver du utveckla dina kunskaper kring skrivregler.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och följa andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval så att det oftast blir rätt.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval och gör ett fåtal misstag.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval så att det nästan alltid blir rätt.
Skriva berättelser
För att kunna skriva enkla berättelser, behöver du utveckla din förmåga att göra beskrivningar och berätta en handling.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning
Du behöver utveckla dina kunskaper kring olika källor och din förmåga att diskutera kring dessa, för att kunna söka information på ett säkrare sätt.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas..
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Skriva faktatext
Du behöver utveckla din förmåga att beskriva med egna ord och använda ord/begrepp som hör till ämnet.
Du kan skriva faktatext med enkla beskrivningar. Du formulerar dig med egna ord och använder några begrepp som hör till ämnet.
Du kan skriva faktatext med utvecklade beskrivningar. Du formulerar dig med egna ord och använder flera begrepp som hör till ämnet.
Du kan skriva faktatext med välutvecklade beskrivningar. Du formulerar dig med egna ord och använder många begrepp som hör till ämnet.
Textrespons
Du behöver utveckla din förmåga att ge omdömen på andras texter, samt utveckla din förmåga att förbättra dina egna texter utifrån andras respons.
Du kan ge enkla omdömen om innehåll och språk i texter. Du kan även ta till dig enkel respons på dina texter och sedan göra förbättringar utifrån dem.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehåll och språk i texter. Du kan även ta till dig utvecklad respons på dina texter och sedan göra förbättringar utifrån dem.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehåll och språk i texter. Du kan även ta till dig välutvecklad respons på dina texter och sedan göra förbättringar utifrån dem.
Samtala
Du behöver utveckla din förmåga att delta i samtal genom att delge dina åsikter och tankar samt ställa frågor. Du behöver utöka ditt ordförråd för att göra dig förstådd.
I ett enkelt samtal bidrar du genom din förmåga att ställa enkla frågor och, på ett enkelt sätt, säga vad du tycker om saker som du känner till. Ditt ordförråd räcker till för att göra dig förstådd.
I ett samtal bidrar du genom din förmåga att ställa utvecklade frågor och, på ett utvecklat sätt, säga vad du tycker om saker som du känner till. Ditt ordförråd passar för situation och syfte. Du kan föra ett samtal med ett utvecklat innehåll.
I ett samtal bidrar du genom din förmåga att ställa välutvecklade frågor och, på ett välutvecklat sätt, säga vad du tycker om saker som du känner till. Dina ordval passar ditt budskap, situationen och syftet. Du kan föra ett samtal med ett välutvecklat innehåll.
Muntlig redovisning
Du behöver utveckla din förmåga att redovisa muntligt samt att anpassa det du säger och visar till de som lyssnar.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett enkelt sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett utvecklat sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett väl utvecklat sätt.
Strategier
För att kunna samtala med andra behöver du hitta sätt som hjälper dig att göra dig förstådd, även när du inte hittar rätt ord.
I ett samtal hittar du språkliga lösningar som oftast hjälper dig att göra dig förstådd och förstå andra. När du inte hittar orden kan du t ex använda synonymer, hitta på nya, fungerande ord eller förenkla innehållet.
I ett samtal hittar du språkliga lösningar som på ett bra sätt hjälper dig att göra dig förstådd och förstå andra.
I ett samtal använder du språkliga lösningar som på bästa sätt hjälper dig att göra dig förstådd och förstå andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: