Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO ht-15

Skapad 2011-11-01 15:15 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Rubrik 1 Biologi- tema Skogen

  • NO   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • NO  1-3   Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • NO  1-3   Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • NO  1-3   Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  • NO  1-3   Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • NO  1-3   Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  • NO  1-3   Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  • NO   3   Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  • NO   3   I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  • NO   3   Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förmågan att ställa frågor som kan undersökas vetenskapligt (på ett systematiskt vis)
Du kan ställa en mängd olika frågor, men skiljer inte mellan de frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd bearbeta dina eller andras frågor så att de blirmöjliga att undersöka.
Du kan med stöd och på egen hand ställa frågor som kan undersökas på ett systematiskt sätt.
Ny aspekt
Förmågan att göra jämförelser.
Du kan jämföra två träd och se att de är olika. Du kan jämföra olika djur och se att de är olika.
Du kan jämföra två träd och se att t.ex. det ena är ett lövträd och det andra är ett barrträd. Du kan jämföra t.ex ett rovdjur med en växtätare och se skillnader och likheter i utseendet.
Du kan jämföra olika barrträd eller olika lövträd och se skillnaderna på dem och namnge dem. Du kan jämföra t.ex. en älg med ett rådjur och se skillnader och likheter i utseende och egenskaper.
Ny aspekt
Förmågan att beskriva och förklara biologiska samband. Näringskedjor
Du kan förklara att djur som äter växter blir uppätet av ett djur som är köttätare.
Du kan förklara att en växt blir uppäten av en växtätare, den blir sedan uppäten av ett rovdjur. Rovdjuret blir sedan uppätet av ett ett större rovdjur.
Du kan förklara att näringen förs vidare när en växt blir uppäten av en växtätare som sedan blir uppäten av ett rovdjur. När rovdjuret dör ger det näring åt växterna igen.
Ny aspekt
Förmågan att beskriva och förklara biologiska samband. Ekosystem
Du kan berätta om djur och växter som finns i skogen.
Du kan berätta om hur djur och växter är beroende av varandra i skogen.
Du kan berätta om olika växter, växtätare och rovdjur i skogen. Hur de samverkar och hur de är beroende av varandra och vad som kan hända om en del i ekosystemet plötsligt försvinner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: