Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel HT19

Skapad 2019-12-10 16:36 i Hälsinggårdsskolan Falun
Bedömningsmatris för nyhetsartikel HT19
Grundskola 7 – 9
Grundläggande
God
Mycket god
Innehåll
Din nyhetsartikel innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp. Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett enkelt sätt, t.ex. genom att berätta nyhetshändelsen kronologiskt.
Din nyhetsartikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara. Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett utvecklat sätt t.ex. genom att att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Din nyhetsartikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara. Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning. Texten har en struktur som passar en nyhetsartikel tex att du använder rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad tex effektiv rubrik, ingress och brödtext. Du har konsekvent styckeindelning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel t.ex. ett sakligt och neutralt språk och ord som hör till nyhetens ämnesområde. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av artikeln.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter nyhetsartikeln. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: