Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holes :Book review

Skapad 2019-12-11 08:32 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Writing a book review
Gymnasieskola Engelska

Holes: A Book Review

D
C
B
A
Innehåll, röd tråd och sammanhang
Innehållet är något oklart.
Innehållet framgår klart och tydligt och visst engagemang förekommer
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och upplevelser.
Innehållet och dina egna tankar framgår klart och tydligt och du ger tydliga exempel på det du vill föra fram.
Analys
Du återger det som händer i boken, men reflekterar inte över det.
Du kan presentera bokens innehåll samt göra enklare bedömningar utifrån dina egna tankar och värderingar.
Du kan presentera bokens innehåll och budskap samt göra en enklare analys och tolkning. Du använder dig av exempel från boken
Du kan tolka och analysera såväl berättarteknik som budskap och använder dig av exempel från texten
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen. Vissa ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel.Flera grammatiska fel förekommer
Meningsbyggnaden är enkel. En del grammatiska fel och felstavningar förekommer
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel och grammatikfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Språk: Ordval, variationn
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska bra ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet
Styckeindelning
Förmåga att följa instruktioner
Styckeindelning saknas. Delar av instruktionerna har inte följts
Viss styckeindelning har gjorts. Några instruktioner har inte följts
Styckeindelningen är i huvudsak korrekt. Instruktionerna har i stort sett följts
Styckeindelningen är varierad. Alla instruktioner är åtföljda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: