Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter - Samhällskunskap 1a1

Skapad 2019-12-11 11:57 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1 – 3 Samhällskunskap
E
C
A
1
Statsskick och styrelsesätt
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
2 (enbart 1a1)
Mänskliga rättigheter
Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
4.2
Hur samhällsförhållanden påverkar och påverkas
Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
5
Identifiera orsaker och konsekvenser
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser .
7
Diskutera orsaker, konsekvenser och lösningar
I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
10
Källor
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
11
Presentationsformer
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: