Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NA19B - Kursmatris Biologi 1 (ELO)

Skapad 2019-12-11 12:43 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Den här matrisen visar ditt nuvarande kunskapsläge i kursen utifrån de kunskapskrav vi har gått igenom. Den kommer att fyllas i allteftersom vi blir färdiga med de olika Blocken. Du kommer också att se vilka kunskapskrav som återkommer i olika delar av kursen. Observera att detta är en preliminär matris som kan komma att ändras.
Gymnasieskola Biologi

Bedömning Biologi 1:
Den här matrisen visar ditt nuvarande kunskapsläge i kursen utifrån de kunskapskrav vi har gått igenom. Den kommer att fyllas i allteftersom vi blir färdiga med de olika Blocken. Du kommer också att se vilka kunskapskrav som återkommer i olika delar av kursen.
Observera att detta är en preliminär matris som kan komma att ändras. Som du ser är vissa uppgifter längre fram i kursen inte namngivna än - men du ser ändå att det kommer en uppgift som ger dig möjlighet att visa kunskapskravet på nytt.
Eftersom det inte finns möjlighet att markera "Du är på väg att uppnå kunskapskravet, men du har inte visat det i sin helhet" så kan det hända att en "ruta" inte är grönmarkerad trots att du själv upplever att du visat det kunskapskravet - då har du kanske istället visat delar av det i en uppgift.

E
C
A
B1 Ekologi: Begrepp, modeller och teorier
Du redogör översiktligt för begrepp, modeller och teorier inom Ekologi. Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband. (Ekologiprov)
Du redogör utförligt för begrepp, modeller och teorier inom Ekologi. Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband. (Ekologiprov)
Du redogör utförligt och nyanserat för begrepp, modeller och teorier inom Ekologi. Du använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband (Ekologiprov)
B2 Miljö & Hållbar utveckling: Begrepp, modeller och teorier
Du redogör översiktligt för begrepp, modeller och teorier inom Miljö & Hållbar utveckling. Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband. (Miljöprov + Tema: Mat om 100 år + Rapport på koldioxid i haven)
Du redogör utförligt för begrepp, modeller och teorier inom Miljö & Hållbar utveckling. Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband. (Miljöprov + Tema: Mat om 100 år + Rapport på koldioxid i haven)
Du redogör utförligt och nyanserat för begrepp, modeller och teorier inom Miljö & Hållbar utveckling. Du använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband. (Miljöprov + Tema: Mat om 100 år + Rapport på koldioxid i haven)
B3 Evolution: Begrepp, modeller och teorier
Du redogör översiktligt för begrepp, modeller och teorier inom Evolution. Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband. (Prov)
Du redogör utförligt för begrepp, modeller och teorier inom Evolution. Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband. (Prov)
Du redogör utförligt och nyanserat för begrepp, modeller och teorier inom Evolution. Du använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband. (Prov)
B4 Celler & DNA: Begrepp, modeller och teorier
Du redogör översiktligt för begrepp, modeller och teorier inom området celler och DNA. Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband. (Prov)
Du redogör utförligt för begrepp, modeller och teorier inom området celler och DNA. Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband. (Prov)
Du redogör utförligt och nyanserat för begrepp, modeller och teorier inom området celler och DNA. Du använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband. (Prov)
B5 Genetik: Begrepp, modeller och teorier
Du redogör översiktligt för begrepp, modeller och teorier inom området genetik. Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband. (Prov + rapport heritabilitet + eventuellt en inlämningsuppgift)
Du redogör utförligt för begrepp, modeller och teorier inom området genetik. Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband. (Prov + rapport om heritabilitet + eventuellt en inlämningsuppgift)
Du redogör utförligt och nyanserat för begrepp, modeller och teorier inom området genetik. Du använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband. (Prov + rapport om heritabilitet + eventuellt en inlämningsuppgift)
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem.
Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. (Mat om 100 år, rapport heritabilitet)
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. (Mat om 100 år, rapport heritabilitet )
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. (Mat om 100 år, rapport heritabilitet)
Förmågan att planera, genomföra tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt förmågan att hantera material och utrustning.
Du planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar du material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang. (Rapport på koldioxid i haven och heritabilitet + mat om hundra år)
Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang. (Rapport på koldioxid i haven och heritabilitet + mat om hundra år)
Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar du material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med nyanserade omdömen och motiverar dina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår du också förändringar. (Rapport på koldioxid i haven och heritabilitet + mat om 100 år)
Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle
Du diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. (Rapporten på koldioxid i haven, Miljöprov, Mat om 100 år, Genetikuppgift)
Du diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. (Rapporten på koldioxid i haven, Miljöprov, Mat om 100 år, Genetikuppgift)
Du diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. (Rapporten på koldioxid i haven, Miljöprov, Mat om 100 år, Genetikuppgift)
Förmågan att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. (Alla inlämningsuppgifter)
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder du olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Alla inlämningsuppgifter)
Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder du olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Alla inlämningsuppgifter)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: