Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

längd, area och symmetri kapitel 2

Skapad 2019-12-11 18:58 i Kärna skola Kungälv
Grundskola 5 Matematik

Rubrik 1

på väg mot godtagbara nivå
godtagbar nivå
mer än godtagbar nivå
problemlösning
formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
problemlösning
tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
problemlösning
tolkar resultat och drar någon relevant slutsats
begrepp
eleven känner igen,namngerrätvinklig-, liksidig- och likbent triangel
begrepp
eleven jämför och sorterar trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder
begrepp
eleven reflekterar över vilken enhet som är lämplig att använda. t. ex för hur långt det är till skolan
begrepp
eleven hanterar enhetsbyten inom längd
begrepp
eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp
begrepp
eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om symmetrilinjer i några enkla objekt, tex rektangel, kvadrat, liksidig triangel
begrepp
eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer
metod
eleven mäter längd med olika mätredskap och standardiserade enheter, t. ex mm, m, cm
metod
eleven jämför och storleksordnar längder
metod
eleven gör rimliga uppskattningar om längd i olika sammanhang
metod
eleven använder formella metoder för att bestämma area för tvådimensionella figurer tex trianglar
metod
eleven skapar symmetriska figurer
metod
eleven kan undersöka om geometriska former eller bilder är symmetriska
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: