Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenskamatris år 1-3

Skapad 2011-11-02 08:49 i Liljeforsskolan Knivsta
Svenska matris som sträcker sig från år 1 till år 3.
Grundskola 1 – 3 Svenska

Svenska matris som sträcker sig från år 1 till år 3.

Läsa och skriva
Tala, lyssna och samtala
Berättande texter och sakprosatexter
Språkbruk
Informationssökning och källkritik
1, Alfabetet och alfabetisk ordning.
1, Att lyssna på andra i samtalssitutationer.
1, Möta texter i form av rim, ramsor, sånger och bilderböcker.
1-2, Att vara medveten om hur ord och yttranden kan uppfattas av omgivningen, till exempel tonfall och ords nyanser.
3, Att kunna söka information i böcker, tidsskrifter och på webbsidor.
1, Sambandet mellan ljud och bokstav.
1, Att återberätta för andra i samtalsituationer.
2, Möta texter i form av kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
2, Känna till och använda begrepp som uttrycker känslor, kunskaper och åsikter.
3, Att kunna vara källkritisk til texter man möter.
1, Handstil och kunna skriva på datorn.
2, Att muntligt presentera och berätta om vardagsnära ämnen.
2, Läsa och höra berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
2, Känna till skillnaden mellan tal- och skriftspråk.
1, Använda små och stora bokstäver.
3, Använda bilder och hjälpmedel i muntliga presentationer.
2-3, Se och uppleva texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
3, Att utveckla strategier för att minnas och lära, till exempel minnesanteckningar.
2, Använda stor bokstav och punkt.
3, Känna till några skönlitterära barnbokförfattare och illustratörer.
2, Använda frågetecken och utropstecken.
3, Läsa och höra litterära personbeskrivningar.
2, Känna till stavningsregler för vanligt förekommande ord.
3, Läsa och höra fakta texter och förstå dess uppbyggnad.
2, Skapande av texter där ord och bild samspelar.
3, Kan tillämpa till exempel arbetsbeskrivningar och spelintruktioner.
2, Skriva en berättande text med inledning, handling och avslutning.
3, Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
3, Strategier för att skriva olika typer av texter (genre).
3, Enkla former av textbearbetning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: