Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högtalaren år8

Skapad 2019-12-13 10:49 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Teknik

Rubrik 1

F
E
C
A
Genomföra arbeten
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla digitala modeller.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade digitala modeller.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade digitala modeller.
Konsekvenser
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vad din uppfinning får för olika konsekvenser för individ, miljö och samhälle.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring vad din uppfinning får för olika konsekvenser för individ, miljö och samhälle.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring vad din uppfinning får för olika konsekvenser för individ, miljö och samhälle.
Tekniska lösningar
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Välja alternativ
Du kan med hjälp välja idéer som leder arbetet framåt.
Du kan med lite hjälp välja idéer som leder arbetet framåt.
Du kan välja idéer som leder arbetet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: