Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Bedömningsmatris för novell (Skräck)

Skapad 2019-12-13 16:26 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Textgenrer - Att skriva novell
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Bedömning av processen och resultatet av att skriva en novell på svenska.

Uppgiften var att skriva en novell på 2-4 sidor med gestaltande beskrivningar, god inledning och avslutning, konflikt och lösning av denna, samt att hålla sig till begränsningar i tid och rum. Temat för denna novell var skräck.

Utvecklingsområden

Nedanstående delar ska ses som en hjälp att förbättra delar av den skriftliga förmågan. De är dock inga kunskapskrav och bedöms inte som sådana.
Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Det finns logiska brister i novellen sammanhang vilket gör den svår att begripa.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad
Skrivregler
Eleven har stora brister i stavning och interpunktion och når inte en godtagbar nivå.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Kunskapskrav

Nedanstående är kunskapskraven för den skriftliga produktionen i svenska.
Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig förmåga
Du når ännu inte lägsta nivån för kunskapskravet E
Du kan skriva olika slags texter med: -viss språklig variation, -enkel textbindning -i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med: -relativt god språklig variation, -utvecklad textbindning -relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med: -god språklig variation, -välutvecklad textbindning -väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättargrepp och dramaturgi
Du når ännu inte lägsta nivån för kunskapskravet E
De berättande texter du skriver innehåller: -enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp -dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller: -utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp -dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller: -välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp -dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: