Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris för berättande texten, "En uggla står utanför ditt fönster".

Skapad 2019-12-14 16:19 i Utsäljeskolan Huddinge
Dina förmågor som bedöms i din berättande text: -Beskrivningar -Struktur -Språklig kvalité
Grundskola 4 Svenska

Här kan du ser hur du kan höja kvalitén på din berättande text och hur jag kommer att bedöma din text.

Beskrivningar

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv  4-6   Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Person
Saknar personbeskrivning.
Har en otydlig personbeskrivning.
Har enkla beskrivningar av person.
Har en målande personbeskrivning som flyter in naturligt.
Miljö
Saknar miljöbeskrivning.
Har en otydlig miljöbeskrivning.
Har enkla beskrivningar av miljön.
Har en målande miljöbeskrivning där det passar i berättelsen och har fångat stämningen.
Känslor
Saknar känslobeskrivningar.
Har en otydlig känslobeskrivning.
Har enkla beskrivningar av känslor.
Har en målande beskrivning som exakt fångar/beskriver känslan/känslorna.

Struktur

  • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  • Sv  4-6   Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Början, handling, slut
Har en början men handling och slut saknas.
Har de flesta eller alla delarna av berättelsen, men den är svår att förstå för att någon/några delar är otydliga.
Har en början, handling och slut som går att förstå, men någon av delarna är otydlig.
Har en början och en tydlig handling som för berättelsen vidare mot ett genomtänkt slut.
Röd tråd
Berättelsen har ingen röd tråd utan hoppar fritt mellan olika saker.
I berättelsen finns ett försök till att skapa en röd tråd. Tankegången går att urskilja.
Berättelsen har en röd tråd från början till slut.
I berättelsen finns en medveten ordning så det ena länkar naturligt till det andra.
Sambandsord
I berättelsen finns inga eller få sambandsord. Meningarna staplas på varandra.
Meningarna och sammanhanget i texten knyts ihop med sambandsord. Variationen är dock liten, ofta används samma ord, t.ex. "sen"…
Meningarna och sammanhanget i texten knyts ihop med en variation av sambandsord.
Meningarna och sammanhanget i texten knyts ihop med en variation av sambandsord. Användningen av sambandsord bidrar till flyt och ledighet i texten.

Språklig kvalité

  • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  • Sv  4-6   Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Meningsbyggnad
Har svårt att få ihop meningar. Glömmer punkt och stor bokstav. Ofta blir det en enda lång mening.
Får ihop några enkla meningar där punkten slumpvis sitter där den ska.
Kan skriva meningar och använder punkt och stor bokstav där man ska.
Meningarna är utförliga och varierar i längd och uppbyggnad. Stor bokstav, punkt och kommatecken sitter där det ska.
Ordval
Är fåordig i berättelsen och använder samma vanliga ord ofta.
Är fåordig i berättelsen, men varierar ordvalet.
Använder ett rikt register av ord, men de passar inte in helt utan blir mest en ”utfyllnad”.
Använder ett rikt register av ord i berättelsen och de passar in i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: