Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år 6

Skapad 2019-12-15 23:12 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 6 Fysik

Genom undervisningen i ämnet fysik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • använda kunskaper i fysik för att granska information,
  • kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Ej påbörjad eller uppnådd förmåga. På G...
Grundläggande kunskaper I dessa områden har du grundläggande kunskaper som du behöver bearbeta och fördjupa.
Goda kunskaper I dessa områden har du goda kunskaper som du bör fortsätta att utveckla och fördjupa.
Mycket goda kunskaper I dessa områden har du mycket goda kunskaper som du kan fortsätta att utveckla och fördjupa.
Samtala och diskutera
I samtal och diskussioner ställer du frågor, argumenterar, för fram åsikter och bemöter andras åsikter på ett sådant sätt som visar att du har förståelse och insikt i ämnet.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som "till viss del för samtalen och diskussionerna framåt".
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt "som för samtalen och diskussionerna framåt".
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som "för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem".
Söka information
Du tar fram information från olika källor och kan då förklara varför du valt dessa källor samt hur du resonerat utifrån ett källkritiskt förhållningssätt.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för "enkla" resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för "utvecklade" resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för "välutvecklade" resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Information & framställning
Du använder informationen från dina olika källor i diskussioner och i texter som du skriver. När du gör det så anpassar du informationen på ett sådant sätt så att det passar till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med "viss" anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med "relativt god" anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med "god" anpassning till sammanhanget.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan använda en planering som du fått men utvecklar den genom att formulera andra frågeställningar eller ändrar i planeringen så att den blir bättre och går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även "bidra till att formulera" enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även "formulera" enkla frågeställningar och planeringar som det "efter någon bearbetning"går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även "formulera" enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
När du använder olika utrustningar så gör du det på ett säkert och bra sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och "i huvudsak fungerande" sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och "ändamålsenligt" sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, "ändamålsenligt och effektivt" sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
När du jämför dina och andras arbeten och resultat så kan du jämföra likheter och skillnader mellan er och ge förslag på vad som kunde gjorts annorlunda och hur det kunde förbättrat arbete och resultat.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då "enkla" resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt "bidrar till att ge förslag" som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då "utvecklade*" resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt "ger förslag som efter någon bearbetning" kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då "välutvecklade" resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dina undersökningar dokumenterar du med hjälp av text och bild.
Dessutom gör du "enkla" dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör du "utvecklade" dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör du "välutvecklade" dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Du har kunskaper om olika fysikaliska fenomen och visar det genom hur du förklarar och visar hur det hänger ihop. När du gör detta så använder ord och begrepp från fysiken.
Du har "grundläggande" kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att "ge exempel på och beskriva" dessa med "viss" användning av fysikens begrepp.
Du har "goda" kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att "förklara" och "visa på enkla samband inom" dessa med "relativt god" användning av fysikens begrepp.
Du har "mycket goda" kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att "förklara" och "visa på enkla samband" inom dessa "och något gemensamt drag" med "god" användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
När du resonerar om kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus så använder du dig av faktakunskaper och information från olika källor för att förklara sambanden mellan dessa.
I "enkla och till viss del" underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
I "utvecklade och relativt väl" underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
I "välutvecklade och väl" underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
Energins källor, användning, flöde
Du visar att du har förstått sambandet mellan energikällor, användandet av energi och isolering när du gör kopplingar till energins flöde och oförstörbarhet.
Du kan också "beskriva och ge exempel" på energikällor, energianvändning och isolering med "viss" koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan också "förklara" och "visa på något enkelt samband mellan" energikällor, energianvändning och isolering med "relativt god" koppling till energins oförstörbarhet och flöde
Du kan också "förklara" och "visa på olika enkla samband mellan" energikällor, energianvändning och isolering med "god" koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Himlakroppars rörelse
Du förklarar och beskriver hur himlakroppar rör sig, hur dag, natt, månader och årstider uppkommer och förhåller sig till livet på jorden.
Dessutom **beskriver** du och **ger exempel** på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för **enkla** resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom **förklarar** du och **visar på samband kring** himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för **utvecklade** resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom **förklarar** du och **visar på mönster i** himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för **välutvecklade** resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Upptäckter
När det gäller upptäckter inom naturvetenskapen så kan du också förklara vilken betydelse dessa fått för människor och samhällle
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: