Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 6A ht-19

Skapad 2019-12-16 14:55 i Ugglums skola Partille
Matris åk6 idrott och hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Matris för hur det gått med orientering, redskap/rörelse och dans/rytm

F
E
C
A
Orientera sig
Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Delta & anpassa rörelser
Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Takt och rytm
Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: