Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenörskap och företagande UF

Skapad 2019-12-16 20:52 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Bedömningsmatris för UF/Entreprenörskap och företagande
Gymnasieskola Entreprenörskap

En matris för att tydliggöra de olika delarna som bedöms i UF/entreprenörskap och företagande. Teori, praktik och utvärdering/reflektion.

Bedömningsmatris för UF

E
D
C
B
A
TEORI
Affärsplan
Enkel, i samråd
Enkel, efter samråd
Genomarbetad
Årsredovisning
Enkel, i samråd
Enkel, efter samråd
Genomarbetad
Lagar och regler
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Modeller och begrepp
Används med viss säkerhet
Används med viss säkerhet
Används med säkerhet
PRAKTIK
Ansvar för genomförande
- Försäljning - Marknadsföring - Dokumentation - Administration - Samarbete - Problemlösning - Skapa nätverk
Du tar ansvar för och genomför i samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer du med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser du i samråd med handledare problem som uppstår.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser du efter samråd med handledare problem som uppstår.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett gott sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser du efter samråd med handledare problem som uppstår. Dessutom identifierar och löser du efter samråd med handledare problem som uppstår.
Företagspresentation
Affärsmässigt med viss säkerhet
Affärsmässigt med viss säkerhet
Affärsmässigt, med säkerhet
Säljsamtal
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet försäljningsteknik och argumentation
Med säkerhet försäljningsteknik och argumentation
REFLEKTION/UTVÄRDERING
Utvärdering 1
Du utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Du utvärderar med enkla omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess. Du för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas
EDu utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Du utvärderar med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess. Du för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Du utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet, ger förslag på hur verksamheten kan förbättras samt gör en ekonomisk uppföljning. Dutvärderar med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Du för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Utvärdering 2
Du utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Du utvärderar med enkla omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess. Du för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Du redogör översiktligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Du utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Du utvärderar med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess. Du för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Du redogör utförligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag
Du utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet, ger förslag på hur verksamheten kan förbättras samt gör en ekonomisk uppföljning. Du tvärderar med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Du för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas Du redogör utförligt och nyanserat för vad man bör tänka på när man startar ett företag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: