Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 4-6, Lillegårdsskolan

Skapad 2019-12-16 21:32 i Lillegårdsskolan Partille
Matris i samhällskunskap år 4-6, Lexby område, Partille.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Eleven når inte kunskapskraven ännu.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och kan använda centrala begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och kan använda centrala begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och kan använda centrala begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar.
Tolka/analysera
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen- .
Eleven kan beskriva enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven kan beskriva komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband.
Redogöra/kommunicera
Eleven kan föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Hantera information och källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt .
Eleven för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: