Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris biologi åk 7-9, Tunaskolan

Skapad 2019-12-17 10:23 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Biologimatris, Tunaskolan för åk 7-9.
Grundskola 7 – 9 Biologi

En matris som visar nivåerna för 3 olika aspekter i biologi för åk 7-9.

Ännu inte godkänd
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Fakta och modeller
Begrepp och modeller inom människokroppen, utvecklingsläran, ekologi, samhället/naturen och andra biologiska sammanhang.
Eleven har inte grundläggande kunskaper. Eleven kan inte beskriva kemiska sammanhang eller naturvetenskapliga upptäckter med något exempel. Eleven kan inte föra enkla resonemang.
Eleven har grundläggande kunskaper. Kunna beskriva biologiska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter med exempel. Eleven för enkla resonemang.
Eleven har goda kunskaper. Kunna beskriva biologiska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter samt sambanden mellan dessa. Eleven för resonemang i flera steg.
Eleven har mycket goda kunskaper. Kunna beskriva biologiska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter samt sambanden mellan dessa på ett generellt sätt. Eleven för komplexa resonemang.
Undersökningar
Genomföra undersökningar på olika nivåer.
Eleven kan inte följa givna planeringar eller bidra till enkla frågeställningar. Eleven kan inte använda utrustning på ett säkert sätt. Eleven kan inte dra enkla slutsatser med någon koppling till kemiska teorier. Eleven kan inte göra någon rimlighetsbedömning av resultat. Eleven kan inte bidra till exempel på förbättringar av en undersökning. Eleven kan inte göra enkla dokumentationer med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven genomför fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar, samt bidrar till enkla frågeställningar. Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan dra enkla slutsatser med viss koppling till biologiska teorier. Eleven kan göra en enkel rimlighetsbedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning bidra till exempel på förbättringar. Gör enkla dokumentationer av undersökningarna.
Eleven genomför fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar, samt formulerar enkla frågeställningar som till viss del går att följa. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska teorier. Eleven kan göra en utvecklad rimlighets-bedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning ge exempel på förbättringar. Gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Eleven genomför fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar, samt formulerar enkla frågeställningar som går att följa direkt. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan dra utvecklade slutsatser med god koppling till biologiska teorier. Eleven kan göra en välutvecklad rimlighets-bedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning ge exempel på förbättringar och visa på nya frågeställningar att undersöka. Identifierar dessutom möjliga felkällor. Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Samtal och diskussion
Frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Söka naturvetenskaplig information.
Eleven kan inte skilja fakta från värderingar i en diskussion. Eleven kan inte föra samtal framåt i diskussioner. Eleven kan inte resonera kring källors trovärdighet. Eleven kan inte skriva enkla texter med visst naturvetenskapligt språk.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar och skiljer fakta från värderingar. Vid diskussioner för eleven till viss del samtalet framåt. Använder rimliga resonemang om källornas trovärdighet. Skapar enkla texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar med utvecklade motiveringar. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt. Använder utvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar utvecklade texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar med välutvecklade motiveringar. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt och fördjupar och breddar dem. Använder välutvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar välutvecklade texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: