Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 20 Bedömningsmatris Samhällskunskap - Leva i Sverige

Skapad 2019-12-18 13:27 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vt 20 Bedömningsmatris Samhällskunskap - Leva i Sverige
Grundskola 7 Samhällskunskap

Vt 20 Bedömningsmatris Samhällskunskap - Leva i Sverige

F
E
C
A
Begreppsförståelse
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med hjälp av faktakunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Resonera om påverkan mellan individ och samhälle
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: